תקנון אתר - lein925.co.il

תקנון אתר ומדניות פרטיות

כללי

 1. תקנון האתר מסדיר את יחסי העסק “Lein Jewelry” לבין הגולש או המשתמש באתר או כל אדם.
 2. “Lein Jewelry” שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת , להוסיף או לגרוע ממנו, ביחס לאתר כולו, על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 3. האחריות המלאה להכרת תנאים אלו חלה בכל עת על המשתמש בלבד, השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאיו ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות ובעשותו שימוש באתר מתחייב המשתמש, כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו
 4. כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (לעיל ולהלן: “הלקוח”), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי קרא תקנון זה, הבין אותו ואת תנאיו וכי הוא מסכים לתנאיו והוראותיו.הלקוח מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והלקוח הינו מתחת לגיל 18 חובה עליו ליידע את האפוטרופוס החוקי בדבר הוראות האתר והתקנון ולקבל ממנו אישור מראש לביצוע הפעולות באתר.
 5. מחירי המוצרים כוללים מע״מ על פי הדין.תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות דבר. כמו כן מובהר כי “Lein Jewelry” תעשה את מירב המאמצים כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות המשקפות את המציאות בצורה הגבוהה ביותר ככל הניתן.
 6. “Lein Jewelry” אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר.החברה עושה ככל שיכולה לדאוג שהמידע שמופיע באתר יהיה המידע המדויק ביותר אבל יובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב אי דיוק מסוימים או טעויות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 7. המחירים הנקובים באתר אינם כוללים דמי משלוח, כמו כן החברה רשאית להציע באתר מבצעים והטבות ורשאית בכל עת להפסיק אותם ללא כל צורך בהודעה מוקדמת.
 8. שיפוט הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין בישראל בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבית ברחבי מדינת ישראל.
 9. הלקוח מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שיגרם לה עקב מסירת פרטים כוזבים ושיבוש הפעלת האתר כראוי. היה ועקב מסירת פרטים מוטעים, ויאלץ בית העסק “Lein Jewelry” לבצע שילוח נוסף להזמנה, הלקוח יחוייב בתשלום נוסף בגין דמי משלוח וטיפול.
 10. הגישה והשימוש באתר אינטרנט זה לרבות השימוש בכל התכנים ו/או המידע ו/או השירותים המופיעים בו מפעם לפעם כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ולהוראות כל דין החל במדינת ישראל.האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג מוצר כלשהו אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מבית העסק “Lein Jewelry”.
 11. השירות שניתן בבית העסק Lein Jewelry  מוענק בתחומי מדינת ישראל בלבד.
 12. על מנת לבצע רכישה באתר, על הלקוח לבצע תהליך הרשמה במסגרתו יש לספק פרטים אישיים הנדרשים, בין היתר, לשם משלוח המוצרים לידיו והחיוב הכספי בגינם. בעת הרישום לאתר מסכים כי פרטיו האישיים ישמרו במאגרי העסק “Lein Jewelry” ויעשה בהם שימוש על פי המפורט בתקנון זה.

אבטחת מידע ושמירה על פרטיות

 1. הלקוח באתר יתבקש בעת ההזמנה באתר או הרשמה לאתר למסור את המידע האישי שלו על מנת לבצע את הרכישה.
 2. “Lein Jewelry” נוקטת באמצעי הזהירות הגבוהים ביותר על מנת לשמור ולהגן ככל הניתן על סודיות המידע האישי שנמסר והיא תעשה בו שימוש לצרכים פנימיים בלבד, לרבות יצירת קשר עם המשתמשים, אספקת המוצרים ללקוחות, דיוור פרסומות ומידע שיווקי של החברה במידה והמשתמש אישר זאת באתר.
 3. אתר הינו מאובטח באופן שבו פרטי האשראי של המשתמש מוזנים באתר לצורך ביצוע הרכישה מוגנים על ידי הצפנה ונשארים חסויים ובכל עת הפרטים אינם נשמרים בשום שלב במחשבי או בשרתים של החברה.
 4. החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש בפרטים של לקוחותיה הרשומים באתר אלא לצרכיו של תפעול האתר ועל מנת לאפשר לבצע את הרכישה על הצד הטוב ביותר ועל מנת להעביר מידע ללקוחותיה.
 5. מכיוון שפעולות המשתמש באתר מבוצעות בסביבה מקוונה, אין לחברה את האפשרות להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות לשרתים שלה או לחשיפת המידע האישי בידי אנשים אשר מבצעים פעולות אשר אינם חוקיות ועל כן, משתמש האתר מוותר בזאת על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכל נזק בקשר לכך, כולל שימוש שייעשה בשל כך במידע האישי שלו.
 6. בית העסק אינו שומר את פרטי כרטיסי האשראי של לקוחותיה בשום מאגר.

 

אספקת מוצרים​

 1. התכשיטים שהוזמנו יסופקו ישירות לכתובת אותה ימסור הלקוח במהלך ההזמנה, עד ידי חברת שילוח חיצונית, “Lein Jewelry” מתחייבת להכין ולארוז את ההזמנה בתוך 2 ימי עסקים מרגע ההזמנה – כאשר יום ההזמנה מהשעה 13:00 לא נחשב כיום עסקים, מרגע שהמשלוח מועבר לחברת השליחויות זה צפוי להגיע לבית הלקוח במספר ימי עסקים שבחר במהלך ההזמנה.
 2. ניתן לבצע הזמנה באתר לכל אזורי הארץ, אלא אם צויין אחרת.
 3. “Lein Jewelry” אינה אחראית על זמני המשלוח ועיכובים של חברת השילוח, אך עומדת לרשות הלקוח בכל מצב על מנת לפתור כל בעיה.
 4. “Lein Jewelry” אינה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
 5. סכום עלות המשלוח תופיע בסוף הרכישה ויחויב במעמד החיוב. במקרה של עסקה בתשלומים ייתכן כי עלות המשלוח תילקח בתשלום הראשון.
 6. ההזמנה תסופק לאחר שהסתיים תהליך הרכישה בתנאי שקליטת ההזמנה בוצעה כפי שצריך, שבבעלות הלקוח כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ובתנאי שחברת האשראי אישרה אותו ואת העיסקה בישראל.
 7. “Lein Jewelry” לא לוקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח.
 8. מועדי אספקת המוצרים אינם תקפים למוצרים שאינם נמצאים במלאי.
 9. על הלקוח מוטלת האחריות לבדוק היטב את ההזמנתו לפני ביצוע התשלום בכדי לראות שאין טעות. לא תתקבל טענה כי הוזמן משהו אחר.
 10. ביצוע הזמנות דרך האתר על מנת לדאוג שביצוע ההזמנה יבוצע על הצד הטוב ביותר ובלי תקלות על הלקוחות להקפיד ולתת פרטים נכונים ומדויקים. במידה ובעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, “Lein Jewelry” לא תוכל להבטיח כי התכשיטים יגיעו ליעדם. במידה והתכשיטים יחזרו ל”Lein Jewelry” בגלל פרטים מוטעים, הלקוח יישא בתשלום בגין המשלוח וטיפול. יש לדאוג למלא פרטים נכונים.
 11. ברגע ביצוע ההזמנה ע”י הלקוח החברה תבדוק את פרטי כרטיס האשראי וכאשר יהיה אישור ע”י חברת האשראי, תישלח הודעה ללקוח שהעסקה אושרה ושבוצעה ההזמנה כראוי.
 12. במצב בו העסקה לא אושרה על ידי חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה על כך והוא ידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
 13. פעולת הרכישה מותנת בכך שהתכשיט קיים במלאי. במידה ולא צויין כי התכשיט אינו קיים במלאי והמוצר בתום לב לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, החברה לא תהיה מחויבת במכירת המוצר וללקוח לא תהיה טענה ו\או תביעה בעניין זה בגין כל סוג שהוא של נזק, בין אם זה נזק ישיר או עקיף אשר נגרם ללקוח או\ו לצד ג’.
 14. האמור בסעיף זה הוא בכפוף לכך שהחברה תשיב ללקוחה כל סכום ששילמה במידה ושילמה.
 15. יצויין כי החברה תהיה רשאית לא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי כפי המקרים הנתונים: לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת הלקוחה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוחה עדכונים באמצעות חשבונה באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ’ב – 1982. במידה וכרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש, במידה ויש חוב כספי לחברה והחוב לא נפרע. במידה ושירותיו של האתר שימשו לביצוע מעשה אשר יכול להשתמע כלא חוקי לפי חוקיה של מדינת ישראל או כדי להקל לסייע ביצוע של מעשה כזה.
 16. לא יתבצעו החזרים כספיים על מארזים ושילוח.
 17. במקרה שאמצעי התשלום של הלקוח לא תקף או שהעיסקה לא אושרה מכל סיבה שהיא\שהמוצר שהוזמן אינו קיים במלאי, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוח על מנת לסיים את ההזמנה או לבטלה.
 18. במידה והלקוח בחר לשלם באמצעות פייפל הלקוח יתבקש להכניס את פרטי חשבון הפייפל שלו או שיוכל לפתוח חשבון פייפל חדש. אם החליט הלקוח לשלם בפייפל, החברה תגבה את התשלום רק לאחר קבלת אישור מחברת פייפל. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפל ולא של האתר.

מדיניות אחריות, החלפות והחזרות מוצרים:

 • סעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק)
 • החלפה תינתן פעם אחת בלבד.
 • על המזמין היכולת לבטל את העסקה שביצע, הזיכוי יבוצע בכרטיס האשראי שבו בוצעה העיסקה ובמידה והעיסקה בוצעה דרך חברת פייפל הלקוח יקבל את הזיכוי דרך חשבון הפייפל שלו.
 • הזיכוי יתבצע בתנאים הבאים:
 • ביטול ההזמנה כרוך בעמלת דמי טיפול של 5%,  זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק.
 • במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל הלקוח ולאחר קבלת התכשיט אל הלקוח יינתן זיכוי כספי מלא בניכוי עלות המשלוח ו5% דמי ביטול.
 • לא ניתן לזכות כרטיסי אשראי מסוג קרדיט ולכן בעלי כרטיסים מסוג זה יהיה רשאים להחליף או לקבל זיכוי באתר.
 • הזיכוי יינתן בתנאי שהתכשיט יוחזר ללא שימוש או נזק  וכאשר נמצא באריזתו המקורית. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין.
 • ביטול עסקה יינתן ללקוחות שיחזירו את המוצרים כ-14 יום מרגע קבלת המוצר (כפוף לחוק הגנת הצרכן). הזיכוי הכספי יתבצע ע”י “Lein Jewelry”  תוך 7 ימי עסקים מרגע קבלת התכשיט, הזיכוי יתבצע בדרך שבה הלקוח שילם.
 • הלקוח יוכל לשלוח את החבילה לכתובת בה ימסרו לו שירות הלקוחות
 • עלות המשלוח להחזרה היא על חשבון הלקוח.
 • “Lein Jewelry” אינה מעניקה אחריות על מוצריה.
 • התכשיטים של “Lein Jewelry” הם ברמה הגבוהה ביותר, אם מסיבה כלשהי הלקוח אינו מרוצה הוא מוזמן לצור קשור עם שירות הלקוחות, אנו נעשה את מירב המאמצים להתחשב בלקוח, עם זאת איננו מחויבים בדבר בקשר לאחריות המוצרים. 
 • “Lein Jewelry” תעשה כל שביכולתה על מנת שהמוצר שיגיע ללקוח יהיה איכותי כפי שמתואר.
 • אם נפלה טעות בתיאור הפריט לא יחייב הדבר את “Lein Jewelry”.
 • “Lein Jewelry” לא לוקחת לעיכובים שנובעים מחברות השילוח השונות או מגורמים כגון שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב וכיוצא בזאת.